search

Stuckaturlim 296

90,00 kr
Inkl. moms

Limmar och Spacklar

Kvantitet

Stukaturlim 296 är ett vattenbaserat lim och en spackelmassa, som man i ett arbetsmoment monterar och spacklar stukaturlister och rosetter i polyuretan (PU) och polystyren (PS) med.

Stukaturlimmet kan slipas och övermålas. Då det är torrt kan Stukaturlim 296 övermålas.

STL296